Parimet e Estetikës

Autori:Jeronim De Rada

Përgatitur: Prof.Alfred Uci

Download pdf

Parime të Estetikës Jeronim De Rada, i mirënjohur si përfaqesuesi i artë i poezisë modern shqipëtare, themelues i letersisë romantike shqipe me librin “Principi di Estetica”, i botuar në vitin 1861 (Napoli), paraqitet për herë të parë te lexuesi shqiptar edhe si lëvrues i estetikës teorike. “Parime të estetikës” mbështetet mbi themele të forta filozofike, mbi përvojat e historisë botërore të estetikës dhe të letërsisë e arteve. Vepra e De Radës hyn në atmosferën e lexuesit të sotëm si dokumeti i parë më i rëndësishëm i mendimit filozofiko-estetik shqiptar. Libri “Prime të estetikës”, i shkruar italisht, u drejtohet në radhë të parë italo-arbëreshave, shqiptare. Në 100 Vjetorin e Vdekjes (28.02.03) të J.De Radës, “Parime të estetikës” sjell shqetësimet teorike estetike e filozofike të Arbëreshit të Madh, zemra e mendja e të cilit përgjeroheshin për Atdheun e humbur, sytë e të cilit ishin gjithnjë të drejtuara përtej Adriatikut, drejt Shqipërisë.

Copyrights © Ministria e Kulturës. All rights reserved